Spring naar hoofd-inhoud

Vanaf 1 januari 2017 realiseert Omgangshuis Noord Holland een doorstart met de volgende dienstverlening:

Ouderschapsonderzoek

Deskundigenadvies

Rapportage

Advisering

Coaching

Voor scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen:

  • bij wie de vraag speelt of/hoe omgang na scheiding in het belang van het kind kan zijn

  • die dreigen vast te lopen in strijd en procedures om de omgang

  • die dreigen vast te lopen in het reguliere aanbod

  • die op zoek zijn naar een passender aanbod voor zichzelf en/of hun kind

  • die een second opinion willen

Voor professionals die werken rond scheiding en omgang:

  • die vastlopen in complexe problematiek tussen ouders en kinderen bij de omgang

  • die op zoek zijn naar een andere invalshoek, een second opinion

  • die op zoek zijn naar objectief advies of persoonlijke coaching in hun werk

Hoe werkt het:

Vanaf 1 januari 2017 transformeert Omgangshuis Noord Holland haar aanbod van begeleide omgang en omgangsbemiddeling, naar onderzoek naar de voorwaarden die er zijn of ontbreken, zodat de omgang voor kinderen probleemloos verloopt. Voorwaarden die zowel te maken kunnen hebben met ouders zelf, het gezinssysteem als met het (reguliere) aanbod.

Voorafgaand aan de start van het Ouderschapsonderzoek wordt het doel schriftelijk vastgelegd in een contract.

We onderzoeken de door ouders en/of professionals voorgelegde casuïstiek aan de hand van interviews, vragenlijsten, ouder-kind interactie observaties, communicatie analyses. Waar mogelijk en zoveel als haalbaar, op locatie.

Concreet betekent dit dat er naast een aantal oudergesprekken, voor het onderzoek van de ouder-kind relatie een aantal maal begeleide omgang wordt gerealiseerd om de hechtingsrelatie tussen ouders en het kind te kunnen observeren. Deze begeleide omgang is daarom zowel met de verzorgende ouder als met de uitwonende ouder. Daarnaast wordt er met het kind gesproken.

De verzamelde informatie alsmede de hypotheses worden voorgelegd aan ouders en/of de betrokken professionals.

Aansluitend worden de conclusies en het advies geformuleerd en schriftelijk terug gerapporteerd. Wat er met het advies gaat gebeuren, wordt vooraf contractueel vastgelegd. Doorverwijzing en overdracht is een van de opties, maar het kan ook beperking of juist uitbreiding van de omgang zijn of het realiseren van aanvullende voorwaarden. Daarmee eindigt in principe het onderzoek.

Wie zijn wij:

Vanaf 2003 hebben we op doorverwijzing door de rechtbanken in Noord Holland, ruim 2500 ouders en kinderen succesvol ondersteund bij de problemen die zij hadden rondom scheiding en omgang. We zijn als pioniers inmiddels zeer ervaren op dit terrein. De problematiek is in de loop der jaren steeds complexer geworden.

Het Omgangshuis is een onafhankelijke stichting en realiseert haar dienstverlening zonder winstoogmerk. Haar aanbod wordt daarom niet gefinancierd vanuit de overheid. Desalniettemin realiseert het Omgangshuis haar kwaliteit volgens de normen van de Jeugdwet. Alle medewerkers vallen onder het register van de eigen beroepsorganisatie.

Kosten:

Voorafgaande aan het ouderschapsonderzoek/deskundigenadvies wordt een intake gerealiseerd. De kosten hiervoor zijn € 180,- per uur. Gemiddeld duurt een intakeprocedure 2,5 uur per persoon.

Na afloop van de intake wordt een offerte opgesteld voor de kosten van het daaropvolgende ouderschapsonderzoek.

Contact:

Via de website www.omgangshuis.org

Per mail: info@omgangshuis.org

Per gsm: 06 30 76 61 21