Training Goed Ouderschap

Hoe begeleiden we?

De realisatie van de omgang bekijken we:

  • vanuit de belangen en behoeften van het kind;
  • vanuit de ouders naar het kind;
  • vanuit de relatie/communicatie tussen ouders onderling;
  • vanuit de ouder(s) naar hulpverlening en andersom.

We filmen de contacten tussen ouders en kind. Dat kan thuis zijn of in het Omgangshuis, afhankelijk van de bestaande situatie. We bespreken daarna met beide ouders samen hun pedagogisch handelen en de eigen wijze van aansluiten bij de behoeften van hun kind. Ook filmen we de communicatie tussen ouders onderling en evalueren deze aan de hand van de principes van vreedzame, positieve basiscommunicatie.

We bieden de training Goed Ouderschap aan:

  • wanneer oudergesprekken met beide ouders samen mogelijk zijn;
  • wanneer ouders aan een ouderschapsplan of omgangsregeling willen werken;
  • wanneer er een lopende omgangsregeling is;
  • wanneer er geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen contactopbouw of -herstel.

Resultaat

Het traject Goed Ouderschap is gemiddeld een half jaar intensief, aan het eind worden de nieuwe afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. Na dit half jaar zijn er gedurende een half jaar nog verschillende terugkomafspraken voor ouders en kinderen, waarbij de mogelijkheid bestaat om het ouderschapsplan aan te passen aan de opgedane ervaringen.