In 2017 heeft de Stichting als gevolg van meer aanbieders in dit zorgsegment veel inkomsten verloren en zou mogelijk definitief gaan stoppen. Echter medio 2017 kwamen diverse Gemeenten in Noord-Holland met voorstellen voor samenwerking en begonnen de diensten van het Omgangshuis per 1.1.2018 in te kopen.

Onderstaand staat de Balans en Resultatenrekening over 2018 met de vergelijkende cijfers over 2017.  Door de hernieuwde, geleidelijke opstart in 2018, zijn de inkomsten van dat jaar niet die van een vol jaar, maar desondanks is het boekjaar positief geëindigd.

De verwachting is dat boekjaar 2019 een normaal beeld zal geven.