In 2017 heeft de stichting als gevolg van het alternatieve aanbod veel inkomsten verloren en zou mogelijk definitief gaan stoppen. Echter medio 2017 kwamen diverse Gemeenten in Noord Holland met voorstellen voor samenwerking en begonnen de diensten van het Omgangshuis per 1.1.2018 in te kopen. Onderstaand staat de Balans en Resultatenrekening over 2016 en 2017.De verwachting is dat boekjaar 2018 ten opzicht van 2017 een normaler beeld zal geven.

 

 

Balans per:

 

2017

 

2016

 

 

 

 

 

(x € 1)

 

(x € 1)

 

 

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Immaterieel

 

63.000

 

70.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materieel

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlottend

 

15.999

 

61.273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.999

 

131.273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

Eigen Vermogen

 

14.196

 

26.997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang Vreemd Vermogen

 

62.250

 

93.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort Vreemd Vermogen

 

2.553

 

10.526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.999

 

131.273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatierekening over:

 

2017

 

2016

 

 

 

 

 

(x € 1)

 

(x € 1)

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Gefactureerd

 

14.657

 

139.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.657

 

139.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Personeel

 

8.257

 

113.327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting

 

170

 

10.878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantoor

 

2.402

 

3.597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

7.066

 

9.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen

 

0

 

-3.878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering

 

2.563

 

1.891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.458

 

135.162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

-5.801

 

4.037